Amaç

Bu kursun amacı, jeotermal enerji çalışmaları ve gelişmeleri ile ilgilenen mezun öğrencileri, mühendisleri, bilim insanları ve yöneticileri bir araya getirmek ve  jeotermal enerjinin aranması, geliştirilmesi ve kullanımı konuları üzerinde fikir alışverişinin oluşturulması amacıyla bir toplantı sağlamaktır. Bu kursun konusu, Türkiye’de ki jeotermal sistemlerin (jeoloji ve teknonik ile ilgili) gelişimi ve onların jeokimyasal karakteristikleri, mevcut jeotermal santraller ve ortak konular (korozyon, kabuklaşma vs. gibi) ve jeotermal enerjinin çevresel avantajları (CO2 salınımı azaltma stratejileri) üzerinedir.