Hakkında

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), 1992 yılında kurulmuş, yüksek seviyeli eğitim görüşü sunan, teknoloji alanında araştırma çalışmaları yürüten, Türkiye’deki devlet üniversitelerinden biridir. İYTE bünyesinde bulunan Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi, Türkiye’deki en geniş jeotermal araştırma merkezidir. Merkezde, hidrojeoloji, hidrojeokimyasal, kabuklaşma, korozyon ve enerji verimliliği alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapılmaktadır. Jeotermal merkez, geçen yıl, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin (GAP) jeotermal potansiyeli ve jeotermal kaynakların kullanım olanaklarını belirlenmesi hakkında büyük bir proje yapmıştır. Modelleme ve kabuklaşma problemleri üzerine yapılan bilimsel çalışma uluslararası dergide yayınlanmıştır. “Geothermal Systems and Energy Resources: Turkey and Greece” isimli kitap bu enstitüden çıkmıştır.